Chipes azonosítórendszer

Mikrochipes textilazonosító és nyilvántartó rendszer

Miért kell azonosítani a textildarabokat?

Egy adott cég textíliáinak tisztításán és esetleges javításán túl biztosítani kell a tisztításra átvett textíliák helyes útját a teljes mosási-javítási szállítási cikluson keresztül, amelyhez elengedhetetlen az azonosítás.

Milyen többletszolgáltatásokat kapunk egy korszerű azonosítótól?

A mai korszerű követelményeknek megfelelő textíliák, illetve védőruhák magas beszerzési ára indokolttá teszi a ruhadarabok egyedi nyomon követését a teljes „életciklusukon” keresztül. Hasonlóan fontos az a vagyonvédelmi szempont, amely a textília átvételétől folyamatosan követi a textíliát és kiszűri a nem szabályszerű használatot és mindig naprakészen kezeli a leltárt.

Milyen azonosítási technikák vannak?

A textíliák jelölése terén eddig sem volt ismeretlen a bélyegzős, vegytintával beírt, valamint a már korszerűbb vonalkódos egyedi azonosítás technikája. Napjainkban a legkorszerűbb azonosítási technológia az RFID rendszer.

Milyen egy chip?

Az alkalmazott chipek leginkább egy gombhoz hasonlítanak. Átmérőjük 7-15 mm, vastagságuk 2-3 mm, súlyuk kevesebb, mint 1 g.

Az elektronikus áramköröket olyan anyagból kellett készíteni, hogy ellenálljon a mosodai technológiák és autoklávban történő sterilizálás során előforduló magasabb hőmérsékleteknek, és olyan tokozást kellett hozzá kidolgozni, amely a mosás vagy vegytisztítás során előforduló erős vegyszerek hatását is kibírja. 

chipes_rendszer_1

Milyen egy tényleges alkalmazás?

A kidolgozott RFID technológia szerint minden azonosítandó textíliába egy chipet erősítenek varrással vagy az egészségügyben már használatos thermopatch folttal történő ráhegesztéssel. Az azonosító kód egy 12 jegyű hexadecimális (tizenhatos számrendszerű) szám. Könnyű elhinni, hogy a lehetséges számkombinációk óriási száma biztosítja, hogy ugyanazt a számot nem kell kétszer felhasználnunk. Fontos felismerés, hogy ezeknek a kódoknak nem kell önálló jelentéssel bírniuk, elegendő, ha a textíliák azonosítását egyszer – célszerűen a használatba vétel előtt elvégezzük.

chipes azonositas

Egy számítógép segítségével az adott kódhoz tetszőleges számú információt hozzárendelhetünk, (a szálloda neve, textília fajtája, beszerzés helye, beszerzés dátuma stb.) ezeket a számítógép tárolja. Ezután elegendő a tisztításra átvett textíliákat a folyamat elején és bármely másik pontján egy leolvasó antenna előtt elvinni, és a rendszer rögzíti az előre programozott információkat. Nem mellékes, hogy folyamatos információt szolgáltat a kimosott textíliákról (mikor és hányszor mosták) vagy azt is megtudhatjuk, hogy egy adott személynek kiadott 3 munkaruha közül hány fordul meg rendszeresen a mosodában és mikor esedékes a ruha cseréje.

chipes azonositas 2a

A rendszer lehetőséget ad arra, hogy a vegyes összetételű textíliákat tartalmazó zsákokat/batyukat a sofőrnél lévő mobil alagút antennán keresztül áthúzva, a szennyes textília automatikusan megszámolódjék, ezáltal a helyszínen elkészül az átvételi szállítólevél elektronikus, vagy igény esetén nyomtatott formában.

A tiszta textíliák átadása szintén a sofőrnél lévő mobil alagút antennán keresztül történik.

A textília azonosító és nyilvántartó rendszer az alábbi előnyöket nyújtja megrendelőink számára:

  • A textíliák nyomon követhetősége folytán a textilhiány nagymértékben csökken. Minden egyes textíliáról azonnal megmondható, hogy hol van (mosoda, szállítás, szálloda, kórház stb.).
  • Nyomon követhetők a textíliáinak élettartama. Bármikor kimutatható, hogy az adott textília mely napokon volt mosva, ezáltal a mosási élettartam, valamint a textil-forgás sebessége is meghatározható.
  • Naprakész textil leltárnyilvántartás vezethető szállodai, kórházi valamint mosodai szinten.
  • A könnyen összekeverhető textíliák a mikrochip segítségével jobban beazonosíthatóak.

LOGO-TEX Ügyviteli Kft. 2015-ben “Mikrochipes azonosítási rendszer az egészségügyi textíliák mosásában” elnevezésű pályázatban szereplő szolgáltatással nyerte el a Magyar Termék Nagydíj címet.

Magyar Termék Nagydíj